#9163
ISRAEL3D
חבר

@GolanArt wrote:

תודה משה.
אני דווקא חשבתי שאולי חסר קונטרסט בשניה…
לגבי הראשונה אולי באמת הייתי צריך ללכת על וילון כהה… התלבטתי.
בכל אופן, אני מעדיף תמיד לעבוד יותר על קונטרסט מקומי, אבל תמיד
שמח לשמוע הערות, כי כמה שתהיה מקצועי, אתה תמיד לא רואה מה שאחרים רואים…

לגמרי.
שמח שאתה עובד על הדמיות חדשות כל הזמן. הרמה שלך רק תלך ותשתפר.
איך הספרים החדשים? :)