#8994

משום מה לא מוצאת את INTELATION, תחת איזה לשונית זה?