#6447

שניהם מצויינום!!!! נתחיל מהראשון בבקשה
העליון