#8312
zlicha
חבר

בג מוכר… יש דרך להתגבר עליו, אבל מעניין אותי מה תהיה
התשובה של משה.
ולא רק זה לפעמים גודל הטקסטורה משתנה מהSU לVRAY.
ומשה, הנה עוד דבר שחייבים לשפר בוויריי: כשמדפדפים בוויסמטים,
שתהיה אפשרות לראות במה בוחרים! כלומר במקום לראות קובץ
בצורת נייר לבן, יראו את הכדור המפורסם…