#6874
ISRAEL3D
חבר

נא העלה הדמיה חדשה.
צמחים ריאליסטים בסקצ'אפ זה בעיה….
אפשר למדל או למצוא כאלה יחסית איכותיים
אבל לא מומלץ להציף את ההדמיה בכאלה