#6583
Google Bot
חבר

שוב תודה, הסתדרתי גם עם הבריכה וגם עם חלוקת הקירות,
אני מבינה שאין פקודת order
ושאלה אחרונה (להיום…)
איך צובעים את ה"לבן הלא נראה" של התמונה שיובאה כ- png?
תודה
ושבת שלום