#7185
ISRAEL3D
חבר

אמשיך את דבריו של פיטר:
הסתכלי בספר הלימוד בעמודים האחרונים שם מוסבר כיצד להתמודד עם רנדר שחור לגמרי.
יש כמה מצבים שבהם זה קורה, ממליץ לעבור פתרון פתורן ולנסות!

בהצלחה