#9371
ISRAEL3D
חבר

או! נראה הרבה יותר טוב!
לטעמי ולמרות שהמטבח מאוד כהה, עדיין חסר לי עוד אור.
אל תפחד לשרוף את כל מה שקורה בחוץ מאחר וכל מצלמה הייתה שורפת את החוץ אז קח את זה ממש בקלות.

כל השאר נראה ממש טוב. אני חוזר אולי להערה שהייתי לי מקודם שמאוד חסר משהו במרכז. אין איפה להניח דברים בעבודה השוטפת במטבח עצמו.
ברקע שתמקם שם אי עם רמת הפירוט שכבר הענת למטבח עצמו אתה תראה איך ההדמיה הזו הופכת להיות משהו אחר לגמרי. תעשה עם עצמך סיעור מוחות מה אתה רוצה להכניס למרכז. זה לדעתי האלמנט החסר.

יופי של עבודה! BIG LIKE!