#8675
ISRAEL3D
חבר

@029337177 wrote:

בס"ד

לאחר שקראתי את הנושא בקישור 

האם רדיוס=שטח פעולה= נגיד שהגדרתי רדיוס 40 ס"מ שטח פעולת ההדגשה יהיה מתחילת המפגשים שבעצם אותם אנו רוצים להדגיש ועד רדיוס 40 ס"מ מהם  ?   

בדיוק!
תעלי הדמיה שנראה את הטסט