#8674
sarah
חבר

בס"ד

לאחר שקראתי את הנושא בקישור 

האם רדיוס=שטח פעולה= נגיד שהגדרתי רדיוס 40 ס"מ שטח פעולת ההדגשה יהיה מתחילת המפגשים שבעצם אותם אנו רוצים להדגיש ועד רדיוס 40 ס"מ מהם  ?