#6382
ISRAEL3D
חבר

היי תום,

נסה לבדוק אם אתה מתעסק עם צורות שהן מעטפת בלבד בלי חוצצים פנימיים. הסוליד יודע לעבוד רק על גופים שהם רק מעטפת סגורה בקבוצה משלהם.

משה