#9664
ISRAEL3D
חבר

@liroy wrote:

השתפר משמעותית! תודה…
אם כי עדיין לא נעלמו הכתמים לגמרי.

1. תעלה עוד קצת את הערכים.
2. תוסיף תאורה כללית נסתרת כלשהי!! חוסר בתאורה יוצר חברבורות!