#6933
amirbd25
חבר

הטקסט הרגיל יכול לעבוד או בהצמדה עם חץ (LEADER) לאובייקט או כטקסט צף שמתייחס למיקומ7ו על המסך ללא קשר למודל. ייתכן שדווקא לצורך שלך עדיף להשתמש בטקסט התלת מימדי אך ללא עובי (EXTRUD=0) ואז למקמו במקום הרצוי במודל.
לטקסט התלת מימדי יש בעיה אחת שהוא כותב הפוך בעברית. ניתן לפתור זאת בקלות ע"י תכנה הופכת טקסט כמו LANGOVER5. שהיא חינמית ועובדת ברקע