#8662
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

האם אני יכולה ליצור MESH ממישור קיים כמו שיוצרים בראגז חול from scratch?

אם אני מבין את שאלתך, את שואלת אם ניתן ליצור טופוגרפיה ומשטחים באמצעות דנסבוקס ממשטחים אחרים… התשובה היא שכן, אבל הכלי ייתייחס רק לקווים. נסי לבודד את הקווים בלבד ומהם ליצור את ה-MESH.
שוב, צילומסך יעזור תמיד!