#6147
ISRAEL3D
חבר

OK
בזמנו הכנתי חומר VISMAT לזכוכית שיצא ריאליסטי למדי!
הוא נוסה על חומר בעובי של 15 מ"מ, עם השתקפות והשתברות.

אני רוצה לרכז כמות של חומרי VISMAT להורדה דרך האתר תחת "הורדות". אם תרצה את ה-VISMAT הספציפי הזה, אשלח לך אותו במייל.