#6531
ISRAEL3D
חבר

כמו כן האופציה מוצגת אם אתה מקליק קליק ימני על גבי אחד החומרים שברשימה ואז PACK
SAVE ישמור לך את הויסמט לבד. טוב רק שאתה עובד על אותו מחשב ולא עושה סדר פסח באותו זמן בתיקיות! :)