#6490
Google Bot
חבר

תודה, זה אכן היה שמור כקובץ אוטוקאד 2010, וברגע ששיניתי הצלחתי לייבא,
בעיה אחרת שהתעוררה, בקובץ אחר,
המבנה נעלם לי ואני לא מצליחה לאתרו עם הזום וכד'?
האם קיימת פקודה המראה את מה שיש במסך?
תודה