#8636
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

לא לכל החמרים בתקייה יש קובץ JPEG אז זה אומר שצריך לעבור אחד אחד

נכון.
כדאי מאוד על גבול החובה לברור חומרים בקפידה. חלקם יכולים להקשות מאוד על המודל.
היום, נכון לגרסת הויריי האחרונה שיפרו משמעותית את נושא שמירת וייבוא חומרים.

אני אוהב לבנות את החומרים שלי מאפס ואו ללמוד מחומרים מיובאים איך הם עובדים וכך להבין תהליכי עבודה.