#6337
gale
חבר

משה שלום,
פספץתי את היום עיון אז שתי שאלות:
1.יהיה עוד אחד?
2. אני רוצה ליצור חתך מרונדר כמו שכתבת פה. אפשר להשיג חומר בנושא או שיהיה איזה מדריך מסודר לזה?
תודה,
אדם.