#6614
ISRAEL3D
חבר

החשיכה היא טבעית, משום שאין שם אור. אני מציע או להזיז את השמש שתחדיר קצת אור לחלל הציבורי, או שתמקמי שם תאורה מלאכותית.
שיטה נוספת להקטנת הקונטרסט היא לשחק עם ערכי צילום: Shutter speed ISO.

לא חייב לתת עובי לזכוכית (ממרחק כזה בטוח שלא).

משה