#6180
ISRAEL3D
חבר

@ruslan wrote:

הי משה
אני רוצה להעלות ויסמאט
אבל אין מדור מתאים שאליו אני יכול לשייך
איך אני מעלה הכי נכון???

רוסלן
תעלה את הקובץ לא משנה לאן, אני אסדר אותו במקום..
תודה!