#6493
ISRAEL3D
חבר

פשוט בחרי בכלי החתך > העמידי סמן העכבר על מישור להיצמדות לחיתוך עצמו > קליק והמודל יחתך.
אפשר להזיזלסובב באופן חופשי את מישור החתך אבל כאן מסתתר קטע טריקי: כדי לבחור את המישור חתך צריך לבחור אותו בקטע שהוא רקע פשוט.
אני אתאר: המישור עצמו הוא כמו זכוכית לבנה (חלבית כזאת). כדי לבחור אותו נבחר בכלי הבחירה וניתן קליק עליו היכן שאין גיאומטריה פיזית בשרטוט. שהחתך יסומן הוא יהיה כחול (בחור).
עכשיו אפשר יהיה להזיז או לסובב לכל מקום בשרטוט.

קליק ימני על גבי החתך נותן עוד אופציות שימושיות מאוד.