#6876
ISRAEL3D
חבר

היי נועה,

אוקיי קודם כל יש לך סצנה לא הכי מסובכת. גם ספוטים ב-IES לא אמורים להכביד כל כך על הסצנה.
לי נראה שהגדלת הערך הגלובאלי השפיעה ממש לרעה, ואני לא ממליץ להתעסק עם נתונים גלובאליים מהסוג הזה.
מה שכן הייתי מנסה לחזור להגדות המחדל
מבלי להכנס לעובי הקורה, הייתי פשוט מנסהלטעון קובץ VISOPT מוכן ועליו עושה קצת שינויים
הנה כמה קבצי VISOPT מוכנים לרנדר בחבילה:
>>>להורדה
בהצלחה