#5698
omribadash9
חבר

אני משרטט את השרטוט בצורה שבה אני רואה את כל הצבעים והטקסטורה 
אבל כשאני שומר זה נשמר בקווי מתאר 
לפני שהורדתי את גרסאות 2013 או 2015 לא הייתה לי הבעיה הזו