#7871
ISRAEL3D
חבר

@orarc wrote:

תודה
זה הצליח
למה בעצם לא להעלות את כל הפלאגינס בדרך הזאת?
נראה מסודר וברור יותר
תודה

מה שמסתדר לך!
אם זה עבד, זה בסדר. מנגנון הוספת הפלאגינס לסקצ'אפ דינו העתקה שלהם לתיקייה.
למעשה אגדיל ואמר שסקצ'אפ עדיין לא השתכללה מבחינת מערך הפלאגינס לכדי מנגנון נפרד ומוטמע. לטעמי ושלא בדומה לתוכנות אחרות, ההטמעה וההתקנה של פלאגינס נעשית ברמת ה"טלאי" (PATCH).

להערכתי, זה נושא שיטופל בגרסאות הבאות.