#6128
igorig
חבר

את יכולה לוודא בנוסף שאין לך קווי עזר מרוסקים,לא יודע למה אבל כשבקובץ נמצאים קווי עזר, הם גורמים לבעית "חיתוך" וגם אפשר לבדוק האם את במצב Parallel or Perspective, צריך לעבור למבט פרספקטיבי