#7779
ISRAEL3D
חבר

@digorker wrote:

אוקי נכנסתי לזה 2 הדברים מסומנים כבר לפני….
חשוב לציין שהבעיה רק בכלי הSELECT בלבד שאר הכלים עובדים.

תודה על התגובה המהירה והעזרה

נשמע לא אופייני..
נסה להסיר את הסימון מה-CHECKBOXES ולבדוק שוב מהירות תגובה..