#9583
ISRAEL3D
חבר

אחלה של הדמיה!! ממש!
שני דברים שחסרים לי אקוטית:
1. אור טבעי אולי קרן שמש חלשה שתלבין את הסצנה (היא קצת אפורה כרגע)
2. מבט תקריב עם FOV.

קדימה! אתה על זה :)