#9587
ISRAEL3D
חבר

אוקיי, אחלה.
עכשיו לדעתי המאמץ צריך להתרכז בשמיכה שתופסת חלק גדול מאוד מהפריים. היא יותר מדי חלקה ופלסטית. אתה רוצה להגיע למצב שהשמיכה היא בד, שנמתח קצת ונופל על הרצפה. נסה לעבוד על מיפוי נכון יותר של הבד.