#9129
eddie
חבר

בוקר טוב גולן,
תודה על הטיפים.
לא הסתמכתי רק על גופי התאורה, אלא גם על מלבן תאורה בערך בגודל משטח הדלפק עם תאורה רכה מעל הדלפק.
ככל הנראה הייתי צריך לחלק לשני מלבנים באיזור גופי התאורה בלבד.
אשנה את גוון התאורה ואמקם תאורה גם מימין למצלמה.
לגבי הבאג של וי-ריי, זה קרה לי רק עכשיו ואני שוקל להחליף את גופי התאורה עקב כך…
תודה על התמונות שהעלית עבור הרפרנס.
כיוון שחסר לי הידע והניסיון בצילוםובעיקר בצילום אדריכלות, אני נלחם בתאורה לא מעט ;-)