#8019
eddie
חבר

בוקר טוב,

לצערי דבר לא עוזר…הפרקט בחדר השינה יוצא רע.

ניסיתי לשמור את הפרויקט בשם אחר ולמחוק הכל מלבד חדר השינה.

ניסיתי לסובב את המודל כדי שתהא השפעה אחרת של התאורה.

יש לך עוד איזה רעיון ששווה לנסות?

שלומי