#6341
ISRAEL3D
חבר

כמו כן מבחינת קומפוזיציה, הייתי מוריד קצת את זווית הצילום היא קצת גבוהה. תאמין או לא אבל זויות מגובה אנושי יש הרבה יותר כוח מזוויות כלליות כאלה.
דעתי האישית…