#8060
igorig
חבר

שלום,
ההדמיות סה"כ טובות, דגש על התאורה  – כנראה הארת את הסצנה בתאורה מלאכותית?
בגלל זה האווירה הכללית שמתקבלת היא אחידה, חיוורת ולא חייה