#6107
igorig
חבר

הפרמטר שהכי משפיע על תמונה להיות "מגעורנת" זהו פרמטר בהגדרת רינדור :
DMC Sampler – Noise Threshold :
ערך 0.1 מתאים לטסטים
ערך 0.01 – 0.008 מתאים לרינדורים סופיים
ככל שמקטינים ערך, כך התוצאה נהית "חלקה" יותר,אך מצריכה יותר זמן