#6106
igorig
חבר

תומר, נסה להשתמש במנוע משני Light Cache
הוא יותר מוצלח להדמיות פנים וחוץ באדריכלות.
המונטה קרלו יותר טוב לרינדורים של עצמים קרובים וצילומי מאקרו.

מצטרף למשה, LightCache הכי מומלץ בתור מנוע משני עבור הדמיות פנים וחוץ, וגם הכי מהיר שנותן תוצאות מאוד טובות בהתאם לזמן.