#8856
zlicha
חבר

בעיית הברז היא שוב בעיית התאורה כפי שהסברתי קודם.
אם נניח היו כמה ספוטים קטנים בתחתית הארון, הם היו מדגישים את הברז.
נסה לוותר על התאורה בתקרה, ולנסות להביא אותה משמאל, אבל לא
מאחוריה המצלמה. תאורה שמגיעה מאחורי המצלמה גורמת לשטיחות.
(יש כאן גם קצת מלחמה בין אור יום לתאורה הפנימית)

חסר כאן באמפ גם לרצפה, גם לבטון. הצמחיה לגמרי לא טבעית, וגם שוב, רואים
את ההכפלה. ברצפת המקלחון רואים את החזרה של הדוגמה כלומר השתמשת בטקסטורה
קטנה. וגם משהו מוזר בזכוכית, זו זכוכית אדריכלית?

קח לך טיפ זהב, תסתכל בתמונות מקצועיות של אמבטיות, ותנסה לחקות
מהם את התאורה, זה וודאי יעזור לך!