#8789

עוד קצת עבודה על חמרים????
הניתוק של הפנל, למה?