#7577
eddie
חבר

שוב שלום ושבוע טוב!

יישמתי את הערותיך מלבד ההתקרבות קצת קדימה כי החנות צרה וארוכה ורציתי לתפוס כמה שיותר.

אנסה סצנה אחת גם קדימה יותר.

אשמח להערות לאחר מקצה השיפורים.

תודה,

שלומי