#9415
ISRAEL3D
חבר

@GolanArt wrote:

ביג בוס ביקש, ביג בוס קיבל…

אבל הפעם, בוקר קייצי עם קרני שמש נעימים, ו…
האוכל כבר על האש!

נראה ממש ממש טוב!
השיעור החשוב מהיום הוא שאתה מתחיל לייצר סט הדמיות מאותו חלל.
זה חשוב כדי להציג את השלמות של החלל שרינדרת, להראות שהוא פתור מהרבה כיוונים ולהפתיע עם זוויות חדשות.
ברור שזה לוקח זמן ביצוע אבל בסופו של דבר ההדמיות הללו נשארות לפורטפוליו.
עשית פה 1+1=3