#6256
igorig
חבר

דיון נחמד מתפתח כאן,
לגבי אדריכלות, באופן עקרוני ניתן לעשות מדרגות "מרחפות" – מצטרף להערות של משה כאן, ניתן להכין קונסטרוקציה מרותכת מקורות פלדה קטנות בחתך מלבני RHS ולחפות אותן בעץ כמו שרואים בהדמיה, רק כמובן בגלל גובה סטטי נושא עומס, מדרגות יהיו עבות יותר. פודסט אמצעי חייב להיות מעוגן בקיר בטון עם קורות פלדה לפחות בצד אחד,ומדרגה ראשונה ואחרונה חייבות להיות מעוגנות ברצפות.
לגבי הערות עיצוב וקומפוזיציה, מסכים עם משה – "חיתוך" לא עוזר במיוחד, ובאמת לא תמיד שמים לב לפרטים האלו,יכול להעיד על עצמי, רק כשמישהו מעיר מהצד….לכן חשוב לשים עבודות בפורום :))

רוסלן תודה על טיפ עם הטפט