#9618
zlicha
חבר

מיוחד מאד! כל הכבוד!
הייתי אולי מחמם קצת את התמונה כדי שתתאים לרעיון של שמש של שעות שקיעה
שמגיעה מההחזר, שזה בפני עצמו רעיון יפיפה, ובנוסף,
הייתי משנה אולי את התמונת רקע כך שהבניין שמהחלון שלו חוזרת
ההשתקפות של השמש, יהיה בניין תל-אביבי כזה גבוהה עם הרבה זכוכית.