#9340
ISRAEL3D
חבר

זה מתקדם, יופי!
קח מדד: אם הקיר הלבן מימין מתקבל כמעט לבן לחלוטין סימן שההדמיה מוארת טוב. כרגע הוא קצת חום, נסה להגיע לרמת תאורה חזקה יותר.

ממתין לעדכונים…