#8353

בכיף אני יקנה אותו וגם עוד כמה פלאגינים אנשים השקיעו מגיע להם ומשה אני מחכה לקורס ויריי אל תשכח אותי שיהיה שבת שלום