#7009
ISRAEL3D
חבר

כשמה כן היא – להוליך אדם בגובה מסוים במודל. ההליכה יודעת לטפס מדרגות אך לא לעבור קירות, בקצב של בן אדם רגיל מה שעוזר להמחיש את הסיור הוירטואלי במודל מנק' מבטו של אדם.