#9270
ISRAEL3D
חבר

@Shlomi@Gondabi wrote:

משה,
תודה על כל הטיפים לאורך הדרך…למדתי המון במהלך ההדמיה הזו.
היתה פעם אחת שכבר כמעט ונטשתי אותה…

בכיף גיסנו!
לכן אנחנו כולנו פה. לשתף ולחלוק מהניסיון