#9245
eddie
חבר

בוקר טוב,
טיפלתי ברצפה, בחיפויי הקיר, בהשתקפות הזכוכית והוספתי Portal Light.
מצ"ב הדמיה מכיוון חדר המגורים.
כמו כן, מצ"ב ההגדרות עבור ה – Portal Light בהן השתמשתי.
אשמח לחוו"ד.
תודה,
שלומי