#6014
ISRAEL3D
חבר

היי תמי!

אם הכוונה לגלריית החומרים – לחיצה על B תפתח את חלון החומרים

אם הכוונה לגלריית המודלים ה-3Dwarehouse יש לגשת:
File > 3D warehouse > Get Models

בהצלחה