#9152
ISRAEL3D
חבר

@lironsani wrote:

הי,

אני מחפשת קובץ IES של גוף תאורה צמוד תקרה, שישטוף את החדר באור אחיד. כל הגופים שמצאתי עד עכשיו – ויש הרבה כאלה, הם בעלי אלומה כמו של ספוט.

למישהו יש במקרה? :)

תודה.

יש לי שיטה הרבה יותר טובה בשבילך!
צבעי את גוף התאורה בחומר EMISSIVE בחוזק של כ-10.
מקמי מתחתיו RECTANGLE LIGHT בערך בגודל של גוף התאורה והגדילי חוזקו לכ-50, אור בגוון צהבהב או משהו אחר שמסתדר לך.
הייתי מרכך את ההצללות שלו על ידי SHADOW BIAS גדול יותר ואם אפשר לסמן SOFT SHADOWS.
והוא יאיר את כל החדר באופן אחיד!
יכולה להעלות לנו הדמיה שנראה?