#6434
rone
חבר

זה מראה כאן חצי הדמיה (כאילו חתוך באמצע)
ניסיתי לערוך את האשכול לא מצאתי איפה
בכל מקרה אפשר ללחוץ על ההדמיות ולראות את התמונה השלמה :)