#8036
ISRAEL3D
חבר

@Shlomi@Gondabi wrote:

במידה ולאחר ההגדרה, את מודדת קטע של 20 ס"מ לדוגמא, ומקבלת ערך לא הגיוני, חלקי את זה בזה וכך תדעי בכמה להגדיל או להקטין את המודל באמצעות Scale.

בהצלחה!

תודה